Zhao & Co

Contact INformation

Suite D, 25/F
Kai Kai Plaza, No. 888
Wan Hang Du Rd
Shanghai
200042
China

Tel: +86 21 52398865

Fax: +86 21 62137374

Email: zhaoys@zhaoco.com.cn

Website: www.zhaoco.com.cn